Alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt

Kommunestyret vedtok 21.06.22 alkoholpolitisk handlingsplan 2022-2023.

Alkoholpolitisk handlingsplan legger føringer for Evenes kommunes alkoholpolitikk.

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes, men det opp til Evens kommune å utforme vår alkoholpolitikk. Hvert kommunestyre skal vedta sin alkoholpolitiske handlingsplan. 

Her kan du lese vår alkoholpoltiske handlingsplan: Alkoholpolitisk handlingsplan 2022-2023 (PDF, 681 kB)

En oppfordring om å søke om bevilling i god tid

Evenes kommune kommune minner om at dersom du skal søke om skjenkebevilling, så må du være ute i god tid.

Alminnelig skjenkebevilling har i følge loven behandlingstid på 4 mnd. Dette skyldes at kommunen er forpliktet til å saksbehandle i henhold til alkoholloven som krever innhenting av opplysning og høringsuttalelser, samt legge saken til politisk behandling. 

Skjenkebevilling for enkeltanledning/ ambulerende bevilling, har tre ukers behandlingstid. Dette skyldes også saksbehandling i henhold til alkoholloven.