Valgresultat kommunevalg

Her er endelig valgresultat for Evenes kommune:

Kommunevalget 2023:

Endelig valgresultat
Parti Antall stemmer %
Evenes Tverrpolitiske Liste 237 29,8 %
Arbeiderpartiet 230 28,9 %
Høyre 131 16,5 %
Senterpartiet 107 13,5 %
SV- Sosialistisk Venstreparti 42 5,3 %
Fremskrittspartiet 36 4,5 %
Venstre 12 1,5 %

Mandatfordeling 

Mandatfordeling til kommunestyret
Parti Antall
Arbeiderpartiet 5
Evenes Tverrpolitiske Liste 5
Høyre 3
Senterpartiet 2
Fremskrittspartiet 1
SV- Sosialistisk Venstreparti 1
Sum 17

Valgdeltakelse

73,66 % av innbyggerne i Evenes kommune har avgitt sin stemme.

Les mer om valgresultatet på den nasjonale siden: Valgresultat kommunevalg Evenes - Valgresulatet.no

Disse ble valgt inn i kommunestyret

Her finner du en samlet oversikt over valgte medlemmer og varamedlemmer: Kommunestyret 2023-2027