Valgdagen 11.september

11. september 2023 er valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

I Evenes kommune er det vedtatt en valgdag: mandag 11.september. 

Valglokale

Valglokaler
Stemmekrets Lokale Åpningstid
Tårstad Bygdehuset Solbakken kl 12.00- 19.00
Evenesmark Evenesmark grendehus kl. 12.00-19.00
Liland Liland barnehage kl. 12.00- 19.00
Bogen Evenes samfunnshus kl. 12.00- 19.00

På valgdagen må du stemme i den kommunen du hadde folkeregistert adresse 30.juni.

Du kan velge fritt hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensen på valgdagen.

Valgkort

På valgkorten står det hvilken krets du tilhører, og hvor valglokalet i kretsen er. Valgkortet er digitalt og kommer i din digitale postkasse. De som har reservert seg eller ikke har digital postkasse, vil få valgkortet i posten.

Du trenger ikke å skrive ut valgkortet før du kommer til valglokalet. Har du mulighet til å ta det opp på mobiltelefonen, kan det skannes derfra, men dersom du ikke har det med, kan vi bruke legitimasjonen din for å finne deg i manntallet.