Tidligstemming 3.juli- 9.august

I perioden 3. juli til og med 9. august er det tidligstemming.

Tidligstemmegivningen er en ordning for de som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden (fra 10.aug) eller på valgdagen 11.september.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver heller ikke å være bosatt i Evenes kommune. Vær oppmerksom på at stemmesedler med kandidatnavn ikke vil være klare i tidligstemmeperioden.

Tidligstemmingen gjennomføres på Evenes rådhus på hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00.