Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Manntallet oppdateres fra Folkeregisteret og de fleste står derfor registrert i manntallet automatisk.

Er du innført i manntallet? 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. 

Manntallet er tilgjengelig for ettersyn på følgende steder:

  • Evenes rådhus
  • Joker Liland

 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i Folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme , eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut.