Mandatfordeling etter kommunevalget

Slik er mandatene til kommunestyre fordelt på partier:

Mandatfordeling
Parti Antall mandater
Evenes Tverrpolitiske Liste 5
Arbeiderpartiet 5
Høyre 3
Senterpartiet 2
Sosialistisk Venstreparti 1
Fremskrittspartiet 1