Godkjente valglister

Disse partiene har fått godkjent valgliste i Evenes kommune til kommunestyrevalget 2023:

  • Arbeiderpartiet
  • Evenes Tverrpolitiske liste
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Godkjent valglister (PDF, 213 kB)