Forhåndsstemming fra 10.august

Ordinær forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget starter den 10. august 2023.

Forhåndstemmesteder valg 2023
Sted Tidsrom Åpningstid
Evenes rådhus 10.aug - 8.sept Kl 08.00 - 15.00
Evenes omsorgssenter under planlegging under planlegging

Stemme hjemme

Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. 

Ring tlf. 769 81500 eller send mail til postmottak@evenes.kommune.no

Fristen for å be om å få stemme hjemme er 6.september kl 12:00. Hjemmestemmingen foregår siste uken før valgdagen. 

For beboere ved Evenes omsorgssenter settes det opp en dag for forhåndsstemming i uke 36. Dato og klokkeslett legges ut her.

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen.

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide.