Meld fra om feil på vei

Her kan du melde fra om feil på kommunal vei.

Er du usikker på om kommunen er veieier? Sjekk veikartet til Statens vegvesen.

Søk på adresse og klikk på veien i kartet. Det vil da komme opp informasjon om veien og veieier.
Fv=fylkesvei Rv=Riksvei Ev=Europavei Kv=Kommunal vei Pv=Privat vei

 

For å melde feil, fyll ut følgende skjema: