Gravearbeid

Ved graving både på kommunal og privat grunn skal det sendes inn en gravesøknad. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 

Det kreves arbeidsvarsling for alt arbeid som kan ha innvirkning på trafikken på offentlige veier og plasser. 
Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Må jeg søke om gravetillatelse?

En skal søke til kommunen om gravetillatelse når det skal utføres arbeid som omfatter graving på kommunal eller privat grunn. 

Slik søker du

Du søker gravetillatelse ved å fylle ut søknadsskjema for gravemelding:

Gravemelding Evenes (PDF, 40 kB) (.pdf)
Gravemelding Evenes - Redigerbart (DOC, 48 kB) (.doc)

Les nøye igjennom gravemeldingsskjemaet før utfylling. 
Etter alt beskrevet i gravemelding er utført, skal kommunen som siste ledd ha tilsendt gravemeldingen. 
Det tar normalt ikke lang tid å få svar, men du bør likevel sende inn skjema i god tid før graving.