Er det en kommunal vei?

For å finne ut hvem som er eier av veien kan du sjekke veikartet til statens vegvesen.

Søk på adresse og klikk på veien i kartet. Det vil da komme opp informasjon om veien og veieier.
Fv=fylkesvei, Rv=Riksvei, Ev=Europavei, Kv=Kommunal vei, Pv= Privat vei