Vannmåleravlesning

For å effektivisere og forenkle innsamling av vannmåleravlesninger for abonnent og kommune, har kommunen tatt i bruk SMS-varsling. 

Slik gjør du vannmåleravlesning:

  1. Svar på sms med avleste siffer. 
  2. Du kan også legge inn avlesning på web: www.leseav.no

Ikke ta med røde tall, eller tall bak komma fra din vannmåler.