Tilknytning til offentlig vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærheten av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.  
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem for å tilknytte eiendom til offentlig vann- og avløp.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Hva må jeg gjøre? 

Kontakt kommunen for å forhøre deg om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp.
Her vil du få veiledning til hvordan du går frem for tilkopling. 

Alle arbeider som gjøres på kommunale vann- og avløpsledninger skal gjøres av rørlegger. 

Hva koster tilknytting til offentlig vann- og avløp? 

Alle tilknyttinger til kommunale vann- og avløpsledninger faktureres med tilknyttingsgebyr. 
Dette gebyret finnes i det til enhver tids gjeldende gebyrregulativ.

 

Kontaktinformasjon Evenes kommune

Evenes kommune
Bergvikveien 11
8533 Bogen i Ofoten

E-post: postmottak@evenes.kommune.no

Tlf: 76981500