Avløpsvann fra virksomheter

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, for eksempel olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. Virksomhetene må søke kommunen om tillatelse til utslipp.

Krav til virksomheter