Nedgravde oljetanker

Som tankeier er det ditt ansvar å sørge for at oljetanken er i betryggende stand. Du risikerer erstatningsansvar om du eier en gammel oljetank som begynner å lekke. Dette er reglene du må følge.

Eier av bolig med oljetank er også ansvarlig for skadene oljetanken kan forårsake. Derfor er det viktig at man som boligeier har kjennskap til hvordan regelverket sier at oljetanker bør behandles, og regler som gjelder i forbindelse med kontroll og fjerning av tanken.

Oljetanken har begrenset levetid

Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Overtid vil de ruste. Nedgravde glassfibertanker er sårbare for endringer i trykk, og kan revne. Selv om tanken ikke ruster, gjør oljetankens rør og ledninger det. Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.
 
Derfor finnes det et regelverk som angir hvordan nedgravde oljetanker bør behandles for å forhindre forurensning. For deg som er tankeier er dette regelverket svært nyttig.

Forskrift for nedgravde oljetanker

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 'Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker' som senere ble inkludert som kapittel 1 i Forurensningsforskriften.
 
Forskriften slår fast:

Ansvarsforhold:
Det er grunneier som er ansvarlig for oljetanken, og for å sikre at oljetanken er i betryggende stand.
Eier av bygget er ansvarlig for skadene en oljelekkasje forårsaker om tanken går lekk.