Bygge, rive eller endre

Evenes kommune har et vertskommunessamarbeid med Narvik kommune.
Areal- og samfunnsutvikling, byggesaksavdeling i Narvik kommune, utfører byggesakstjenester på vegne av Evenes kommune.

  • Byggesaksbehandling, herunder seksjoneringer og fradeling av eiendom
  • Behandling av private reguleringsplaner
  • Oppmålingsforretninger
  • Drift av kartløsning og planregister

Søknader og henvendelser på disse saksområdene rettes til Narvik kommune.
Narvik kommunes saksbehandlingsrutiner blir gjeldende for Evenes.

Mer informasjon på Narvik kommunes hjemmeside.