Evenes brannvesen

Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Evenes kommune.

Evenes brannvesen består av:

-16 brannmannskaper
-1 brannsjef

Brannstasjonen er i kommunesenteret Bogen.

Feiing og boligtilsyn

Evenes kommune kjøper feiing og boligtilsyn av Ofoten brann IKS. 
Skjemaer og kontaktinfo finner du her: Ofoten brann

VED BRANN ELLER ULYKKE: RING 110