Tobakksalg-og kontroll

Alle som selger tobakksvarer er pliktig å registrere seg i tobakkssalgsregisteret og betale årlig tilsynsavgift.

Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.
Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Veiledning for registrering - Helsedirektoratet