Salgsbevilling

For å selge alkohol må utsalgstedet ha en salgsbevilling. 

Når trenger du salgsbevilling? 

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Slik får du salgsbevilling 

  • Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet.
  • I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om salgsbevilling.

Søk om salgsbevilling

Du søker om salgsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om salgsbevilling  (PDF, 8 kB)

Trenger du meg informasjon: Alkoholpolitisk handlingsplan 2023-2027. (PDF, 807 kB)

Dokumentasjon til søknad