Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

Frist for å levere oppgaven er 15.mars hvert år. 

Send inn omsetningsoppgave 

Kommunen sender årlig ut et brev til bevillingshavere for å innhente nødvendige opplysninger om fjorårets salg og forventet omsetning i inneværende år.

Omsetningsoppgaven finner du her:

Omsetningsoppgave 2023 salg av alkohol (DOCX, 43 kB)

Omsetningsoppgave 2023 skjenking av alkohol (DOCX, 44 kB)

 

Hva er størrelsen på bevillingsgebyret? 

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Evenes kommune i omsetningsoppgaven.