Kunnskapsprøven

Det stilles krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling.

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

Det er tre ulike kunnskapsprøver:

  • Salgsbevilling i butikk
  • Skjenkebevilling på skjenkesteder
  • Kontrollører.