Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver:

  • Salgsbevilling i butikk
  • Skjenkebevilling på skjenkesteder
  • Kontrollører. 

Hvem kan ta prøven? 

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven? 

På Evenes rådhus. 

Besøksadresse: 
Bergvikveien 11 
8533 Bogen i Ofoten

Bestille time 

Ring oss på telefon 769 81500 for å bestille time. 

Gjennomføring av prøven 

  • Møt opp på rådhuset til avtalt tidspunkt. 
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde.) 
  • Prøven koster 400 kroner pr. gang. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å ha med seg tolk. Det er tillatt å ha med seg ordbok.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og skjenkebevilling. Boken kan du kjøpe på vinn.no.

Prøvebevis 

Alle som består kunnskapsprøven får et diplom, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.