Landbruk

Evenes kommune har et vertskommunesamarbeid med Harstad kommune.
Dette betyr at Areal- og byggesaksavdelingen i Harstad kommune utfører enkelte landsbrukstjenester på vegne av Evenes kommune.

  • Landbruk
  • Skogbruk
  • Natur og miljøforvaltning

Søknader og henvendelser på disse saksområdene rettes til Harstad kommune.
Harstad kommunes saksbehandlingsrutiner blir gjeldende for Evenes.

Les mer her: Harstad kommune