Skulpturlandskap Nordland

Steinkirka er Evenes kommunes bidrag til skulpturlandskap Nordland. Steinkirka ble åpnet i 1995, og er laget av den anerkjente danske kunstneren Bjørn Nørgaard født i 1947. Han har deltatt på utallige antall utstillinger i inn- og utland med skulpturer, installasjoner, performancer med mer.

Steinkirka er 5,5 m høy og bygd av granitt fra Lødingen. Den har sitt formelle utgangspunkt i kirke/tempelarkitektur. Skulpturens indre vegger er dekket med tegninger. Kunstneren sier selv at de figurene som er tegnet på veggen i sør, bor i dette huset, mens de som er avbildet på nordveggen, er hjemløse, urolige sjeler.  

Skulpturen står ytterst på Evenestangen ved Steinkirka i ettermiddagssol. Unn Kristin Laberg Ofotfjorden. Fra åpningen i 1995 het skulpturen Steinhuset, men ble på folkemunne kalt for Steinkirka. Og mange visste heller ikke om det offisielle navnet på skulpturen. Dette var situasjonen fram til 2012.

Kunstneren, Bjørn Nørgaard, svarer oss på mail 16. mai 2012:


Når jeg forelæser fortæller jeg netop, at man lokalt kalder skulpturen " Stenkirken", og for kunstneren ( mig) er det en stor glæde, at der blandt jer beboere er denne interesse for mit værk, tak.
Jeg skal hermed acceptere, at fremover er det officielle navn for skulpturen " Steinkirka". Jeg ændrer navnet i mit oeurekatalog hermed, og beder samtidig Skulpturlandskab Nordland om fremover at benytte denne titel.

 

Med venlig hilsen Bjørn Nørgaard

 

Steinkirka er dermed ikke bare en flott skulptur og et landemerke, men også skulpturen som endret navn. Omtale skulpturen:  https://nfk.nkdb.no/objekt/380011/Steinkirka 
Hjemmeside Bjørn Nørgaard: https://bjoernnoergaard.dk/
 

Kart over Evenesvika friluftsområde. Grafikk: Unn Kristin Laberg   Mer info om Evenesvika friluftsområde finner du her