Bogen Kapellforening

Leder: Jack Lambertsen
Tlf.: 916 25 109
e-mail: kapellforeningen@gmail.com
Facebook

Bogen Kapellforening jobber for å bevare og fremme en viktig del av det lokale kulturarven gjennom ulike aktiviteter og prosjekter. Dette er viktig ikke bare for å bevare historien og kulturen, men også for å bygge et sterkere og mer engasjert fellesskap. Arbeidet til en kapellforening kan være mangfoldig og variere avhengig av foreningens mål og ressurser. For Bogen Kapellforening er det spesielt viktig å understreke at deres arbeid er avgjørende for kapellets overlevelse og for at kapellet fortsatt skal være et sted for minnestunder og andre seremonier for lokalbefolkningen. Uten kapellforeningens arbeid vil kapellet ikke kunne opprettholdes, og det ville være et tap for hele samfunnet.