Várdobiegga

Leder/dirigent: Ekaterina Amundsen
Tlf.: 45449310
e-mail: ekaterina@vardobaiki.no

Øvelse torsdager kl.18.30-20.30 på Várdobáiki. Alle er hjertelig velkommen, enten du har sunget før eller ikke. Vi synger samiske sanger, men du trenger ikke kunne noe før du begynner. Det lærer du underveis.