Evenes Husflidslag

Leder: Torunn Berg
Tlf.: 97623036
e-mail: torunnberg@yahoo.no

Ca 40 medlemmer i alle aldre, som jobber for å holde i hevd gamle håndarbeidsteknikker. Vi kjører flere kurs i året, med både interne og eksterne lærere. Vi møtes hver onsdag i Andersengården til felles håndarbeidsinteresse. Vi gjennomfører hvert år et stort boklotteri med kun håndlagede gevinster. Lagets største arrangement er den årlige julemessen første lørdag i november. Blomsterbyttedag i juni, et arrangement i Andersengårdens hage.