Veggen grendelag

Leder: Jørn Mathisen
Tlf. 97756376
e-mail: jorn@matford.no