Evenes Samfunnshus

Leder: Jan Inge Yttervik
Tlf.: 90995950
e-mail: janingey@gmail.com