Bjellund og Birkelund Velforening

Leder: Marit Bergan Eilertsen
Tlf.: 99741705
e-mail: maritberganeilertsen@gmail.com
Facebook