Evenes og omegn hundeklubb

Leder: Siri Kristensen Fossbakk
Tlf.: 48072495
e-mail: