ETS Kulturskole

ETS KulturskoleEvenes og Tjeldsund kommuner har felles kulturskole, drevet av Tjeldsund kommune. Kulturskolen har et bredt tilbud til innbyggerne i Evenes og Tjeldsund, og underviser både på skolen og desentralisert ute i kommunene.

Info om kulturskolen og undervisningstilbud finner du på Tjeldsund kommunes hjemmeside.

Kulturskolens besøksadresse: Boltåsveien 146, 9440 Evenskjer

Rektor: Evald Joakimsen tlf. 918 79 967  evald.joakimsen@tjeldsund.kommune.no