Elevundersøkelse kultur

Vi har som mål å lage en plan for den kulturelle skolesekken basert på hva barn og unge i Evenes ønsker å lære og oppleve av kulturuttrykk/kulturarv. Vi håper en elevundersøkelse vil gi oss en pekepinn på hva barn og unge er opptatt av i så måte.

Vi kommer til å be alle skoleelever om å fylle ut skjema her. Skjema legges ut når det er klart.