Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal utvikle gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Primærmålgruppe er eldre  67+. 

Den kulturelle spaserstokken  Logo - Klikk for stort bildeDen kulturelle spaserstokken Logo

Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.  I Evenes har vi mange kulturarrangement i løpet av året. Den kulturelle spaserstokken har siden 2010 arrangert Danseaften i forbindelse med Eldredagen 1. oktober som ett av samarbeidstiltakene. To andre faste arrangement er St.Hanskonsert og julekonsert-busstur. I tillegg kommer bildefremvisninger, allsangkonserter m.m.

Vi har fra starten av arbeidet for å gjøre omsorgssenteret til en kulturarena og møteplass der kultur og samfunn kommer inn på omsorgssenteret når det er utfordrende for beboerne å dra ut på arrangement. 

En prosjektgruppe bestående av frivillige fra eldrerådet, styret pensjonistforeninga, daglig leder Evenes Frivilligsentral, enhetsleder omsorgssenteret og kultur- og folkehelsekoordinator planlegger og får gjennomført de ulike kulturelle aktivitetene. 

Nordland fylkesting bevilger tilskudd til Den kulturelle spaserstokken. Hver kommune mottar kr. 20000. I tillegg fordeles et beløp etter kommunens antall innbyggere 67+ slik at det totalt utgjør kr. 23000 - 25000 årlig.

Prosjektleder: Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg.
Mer info på Om den kulturelle spaserstokken på Nordland fylkeskommunes side