Skatter i fjell

Rundt 2010 samarbeidet Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord kommuner med Museum Nord om prosjektet "Skatter i fjell" der bergverksindustri/gruvedrift i de ulike kommunene ble kartlagt og løftet fram.

Boka Skatter i fjell Det resulterte i turboka "Skatter i fjell - på tur i bergverkshistorien til Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord" der du kan lese om skjerp, gruver og anlegg i disse kommunene. Boka ble gitt ut av Museum Nord i 2011. Det var mange befaringer, dypdykk i arkiv i kommunene og møter. Prosjektleder var daværende leder ved Ofoten Museum, Lars Slettjord, og Trond Blomlie står som forfatter. 

Bergverksminnene er beskrevet med historie, geologi, turtrasé samt kart og GPS-koordinater. Boka er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og kart. Ofotens geologi og bergverkshistorie er sammenfattet i egne kapitler.

Gruvedrift i Evenes

Det er kulturminner etter gruvedrift eller skjerp i hele Evenes. Det første bergverksprivilegiet som kong Christian IV utstedte i Nord-Norge i 1636, gjaldt kobberforekomst på Tårstad. Gruvedrift kom ikke igang da, først 250 år senere ble det prøvedrift på begge sider av Tårstadosen. Man kan finne spor etter synker og tipper her.
På Lakså, like ovenfor flomålet i Øysundet, ble det drevet omfattende prøvedrift på slutten av 1800-tallet fram til ca. 1905. Idag ser man tippen rett i flomålet og stollen ligger like innenfor.
I begynnelsen av forrige århundre ble det også drevet jernmalmgruver i Bogen. Bortimot 30 bygg tilknyttet gruvedrifta kom opp bare på Åneset. Et av Ofotens første kraftverk ble tatt i bruk i Vassbotn i 1912. Jernbanetrasé og ellers infrastruktur strekte seg til Kleiva som etterhvert ble tyngdepunktet for gruvedrifta som varte fram til 1939. Idag er det en rekke spor etter gruvedrifta i Bogen fra Åneset til Kleiva.

Bygninger og anlegg på Åneset i Bogen ca. 1920:

Bogen ca. 1920 Evenes bygdeboknemnd Bebyggelse Ånes Geitbogen grafikk Evenes kommune

0. Driftsbestyrerbolig, 1. Kullager, 2. Dampkjøkken (Evenes Samfunnshus), 3. Smie, 4. Administrasjonsbygg (Gamle kommunehus), 5. Lager (Evenes Kraftforsyning ), 6. Dampdrevet kraftverk - lokomobil, 7. Første knuseverk, 8. Pumpehus, 9. Heistårn, 10. Sligmagasin (Snekkerifabrikk), 11. Taubanetårn, 12. Verksted (Surstoffen), 13. Smie, 14. Laboratorium, 15. Vannbasseng, 16. Oppredningsverk, 17. Knuseverk, 18. Kontorsjefsbolig (Villa), 19. Taubanestasjon, 20. Pumpestasjon, 21. Kai, T. Transformator, B. Brakke