Lilandsfjellet kultursti

Som en del av turstianlegget i Lilandsfjellet, har trimgruppa i Liland IF ryddet, tilrettelagt, merket og skiltet en kultursti med åtte interessepunkt. Langs stien får man info om stedsnavn, sagn, tidligere bruk, spesielle hendelser, tufter m.m.

Parkering ved Eveneshallen.

 

Artikkel er under oppdatering.