Fimbul

Fimbul er et småskrift fra Evenes Bygdeboknemnd. Det er kommunens lokalhistoriske tidsskrift som kommer ut før jul hvert år. Her finner du info om tidligere utgaver og linker til tidligere utgaver.

Nyeste Fimbul.

Fimbul kommer ut en gang i året og har 80-84 sider med lokalhistorisk stoff rikt illustrert med bilder.  Format 21x23 cm. Nyeste Fimbul koster kr. 175 og dette er også abonnementsprisen.  Porto kommer  i tillegg og ligger per april 2024 på kr. 55. Fimbul selges til selvkost.

Abonnement
Mange abonnerer på Fimbul. Ved abonnement så registrerer man seg med navn og adresse til forsendelse av Fimbul per post. Fimbul med faktura går ut i posten til abonnenter et par dager etter at Fimbul er ankommet fra trykkeriet i månedskiftet november/desember
Flott gave til lokalhistorieinteresserte! 

Bestilling: Send mail til postmottak@evenes.kommune.no eller ring 769 81 500.

Salg ellers 
Nyeste Fimbul koster kr. 175 ekskl. porto. Hvis du ønsker å kjøpte eldre utgaver, så koster disse bare kr. 100 ekskl. porto. Fimbul selges hos Sparebank 68° Nord i Bogen, Joker på Liland og i respesjonen på Evenes rådhus.

Historikk
Første utgave av Fimbul kom ut i 1976 - den gang i sort/hvitt, format 15x21cm, 32 sider og kopiert (ikke trykt). Bygdeboknemnda besto da av 5 medlemmer: Eva Svendsen (Tårstad), Terje Bautz (Liland), Turid Skoglund Leiros (Liland), Kjell M. Pedersen (Bogen) og Olav Winnem (Botn). 

lokalhistoriewiki  kan du søke på eldre Fimbul.

Vi legger ut de nyeste utgavene av Fimbul her: 
Fimbul nr. 40 2022
Fimbul nr. 39 2021

(Siden er under oppdatering)