Evenes bygdeboknemnd

Bygdeboknemnda er et utvalg på 6 personer som velges av kommunen i forbindelse med kommunevalg hvert 4.år. Nemnda er redaksjon for det lokalhistoriske tidsskriftet Fimbul som gis ut av kommunen før jul hvert år.

For perioden 2019-2023 er disse med i nemnda:
Geir Elvebakk Moski (leder), Edna Nordanfjäll, Martin Hansen, Hans-Martin Hanssen, Edgar Fedreheim og Anita Kolsing Wæhle.

Kontaktperson: Geir Elvebakk Moski 
Tlf.: 41417411
Mail: fimbul@evenes.kommune.no