Evenes bygdeboknemnd

Bygdeboknemnda er et utvalg på 6 personer som velges av kommunen i forbindelse med kommunevalg hvert 4. år. Nemnda er redaksjon for det lokalhistoriske tidsskriftet Fimbul som gis ut av kommunen før jul hvert år.

For perioden 2024-2027 er disse med i nemnda:
Edgar Fedreheim, Hans-Martin Hanssen, Geir Elvebakk Moski,  Alf Kolsing, Sigrid Nordstrøm og Greta Skau.
1. vara Petter Paulsen, 2. vara Sissel Lind Høgås og 3. vara Marit Moholt

Første utgave av Fimbul kom ut i 1976. Bygdeboknemnda besto da av: Eva Svendsen (Tårstad), Terje Bauts (Liland), Turid Skoglund Leiros (Liland), Kjell M. Pedersen (Bogen) og Olav Winnem (Botn).

Bygdeboknemnda har også ansvaret for å ivareta bygdeboknemndas arkiv. 

Kontaktperson: Bygdeboknemnda konstituerer seg selv med leder og nestleder på første møte. Info oppdateres.
Mail: fimbul@evenes.kommune.no