Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et oppdatert planverktøy som speiler dagens situasjon og framtidas behov. Kommunedelplanen har flere viktige funksjoner og gir blant annet grunnlag for å søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg til friluftsformål.

Kap. 7. "Handlingsplan aktivitetstiltak og anlegg" i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser rulleres årlig og siste oppdaterte versjon finner du her:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Evenes pr.  Januar 2022 (PDF, 2 MB)