Friluftsråd

Vi er med i Midtre Hålogaland Friluftsråd som er regionens kompetansesenter for friluftsliv. Vi benytter deres kompetanse og samarbeider om en rekke prosjekter. Info om friluftsrådet finner du i denne lenken.