Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, har smerter eller føler deg utrygg kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarm er et omsorgstilbud til innbyggere i Evenes kommune.

Alarmen er på størrelse med et lommeursom du har på deg i hjemmet for å tilkalle hjelp når akutte behov oppstår

Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til alarmsentralen som besvarer ditt anrop, og varsler din kontaktperson eller hjemmetjenesten. 

Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet

Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen

Trygghetsalarmen har telefonabonnement og SIM-kort inkludert i alarmen

Hvem kan få trygghetsalarm? 

Dersom du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien, kan du søke om trygghetsalarm. 

Du må bo hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme

Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Slik søker du 

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Hva koster det? 

Priser trygghetsalarm
Priser trygghetsalarmer Pris
Leie av trygghetsalarm inkl årsavgift, service og gsm abonnement. 3430,- pr år
Tap av alarmknapp (engangsbeløp) 1160,-
Leie av nøkkelboks 63,- pr mnd