Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

  • Nødvendig renhold, vs. enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, må du søke om helsehjelp i hjemmet.  

Hvem kan få praktisk bistand?

Tjenesten kan tilbys personer med nedsatt funksjonsevne, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Priser praktisk bistand

Priser praktisk bistand
Dag Abonnement (under 7 t i uka) Abonnement (over 7 t i uka) Timesats for hjelp av kortere varighet
Inntil 2 G 230 230 96
2-3 G 824 850 227
3-4 G 1232 1275 262
4-5 G 1369 1417 290
over 5 G 2029 2100 300