Helsehjelp i hjemmet

Helsehjelp i hjemmet er et gratis tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 


Helsehjelp i hjemmet utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengere perioder, eksempelvis : 

  • hjelp til personlig hygiene
  • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering
  • sårbehandling
  • kartlegging og veiledning om f.eks kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • bistand i livets siste fase

Trenger du hjelp med rengjøring , kan du søke om praktisk bistand. Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan helsehjelp i hjemmet?

Du kan søke om helesehjelp i hjemmet når du bor eller oppholder deg i Evenes kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selvdu ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du


Du søker om helsehjelp i hjemmet ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

Helsehjelp i hjemmet er gratis