Dagtilbud for personer med demens

Dagtilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få hjelp? 

Dagaktivitetstilbudet er for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet tilpasses den enkeltes behov både i forhold til aktivitetsnivå og oppholdstid, i den grad det lar seg gjøre.

Inntakskriterier

  • Du må en demensdiagnose
  • Du må fungere sosialt sammen med andre mennesker
  • Du må ha et funksjonsnivå som gjør at du klarer seg selv med lett tilrettelegging (for eksempel til å spise eller gå på do)
  • Du må har glede og nyttiggjør deg av sosialt stimulering og aktiviteter i fellesskap sammen med andre

Slik søker du

Du søker om dagtilbud ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

Priser dagtilbud for personer med demens
Tjeneste Pris
Dagtilbud inkl. transport 116,- pr dag