Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. 

Kommunens omsorgboliger er for  innbyggere med ulike behov for tilrettelegging og omsorgstiltak. Det er en målsetting i kommunens helse- og omsorgsplan at det skal være mulig å bo i egen bolig livet ut.

Hva tilbyr vi?

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med mulighet for å få helsehjelp og praktisk bistand hele eller deler av døgnet. 

 

 

 

 

Evenes kommune har omsorgsboligers ærlig tilrettelagt for eldre i Bjellgamveien 5, Liland. Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. 

Hvem kan få omsorgsbolig? 

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg. Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for mye hjelp og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå ofte i omsorgsboliger

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist. Søknaden behandlet i koordinerende enhet som har møte ca x 1 hver mnd. 

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter kommer i tillegg. Her er kommunens betalingssatser (PDF, 998 kB)