Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelagte boliger er tiltenkt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke mestrer nåværende bosituasjon. Målet er at beboeren skal ha et mest mulig selvstendig liv i egen, tilrettelagt bolig.

Kjøpe eller bygge egen bolig? 

Mange med lettere utviklingshemming eller funksjonsnedsettelse kan kjøpe en selvstendig bolig, mens andre med større behov bor i mer tilrettelagte løsninger i et bofellesskap. 

Les mer om Husbankens ordninger 

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.

Personer med omfattende behov for bistand kan bosettes i samlokaliserte boliger med bemanning og mulighet for assistanse hele døgnet. Boliganleggene kan ha 3-6 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende. Etablering i slike botilbud er en omfattende prosess som kan ta flere år.

Slik søker du

Du søker tilrettelagt ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene i koordinerende enhet som har møte ca x 1 hver mnd.