Verge

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine.

Hva gjør en verge?

En verge kan hjelpe deg med gjøremål du ikke greier selv, slik at du kan greie deg på lik linje som andre. Vergens oppgaver tilpasses dine behov.

Søk om verge

For å søke om verge kan du besøke Vergemålsportalen, hvor du finner informasjon og søknadsskjemaer.

Vi kan hjelpe deg med informasjon og å avklare behovet for verge. Vi veileder deg også i søknadsprosessen til fylkesmannen om opprettelse av verge.