Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Sjekk hvem som kan få startlån.

Slik søker du

Du søker startlån ved å fylle ut søknadsskjema på Husbanken sine nettsider.

Søk om startlån