NAV

NAV følger opp kommunens innbyggere som av ulike årsaker i kortere eller lengre tid har behov for økonomisk, arbeidsrettet eller sosialfaglig bistand. 

Evenes kommune har interkommunalt samarbeid med Narvik kommune om NAV. Hovedkontoret er i Narvik, men NAV har også kontordager i Bogen på rådhuset.

Du kontakter NAV-kontoret ved å ringe telefon 55 55 33 33. 

Sosialtjenestens primærområde er

- økonomisk sosialhjelp,

- Kvalifiseringsprogram,

- oppfølging av rusmiddelavhengige,

- hjelp til bostedsløse

- gjeldsrådgiving.

Økonomisk rådgivning

NAV tilbyr økonomisk rådgivning til alle innbyggere i Evenes, Narvik og Gratangen kommune. 

Les mer om tilbudet: Økonomisk rådgivning hos NAV - Narvik kommunes hjemmeside

Kontaktinformasjon

NAV Narvik - kontorinformasjon

Besøksadresse Narvik: 
Kongens gate 51, Narvik

Telefon 55 55 33 33 kl. 08:00–15:30

Postadresse
NAV Narvik, Kongensgate 51, 8514 Narvik

Mottakstelefon
412 45 348  mandag-fredag kl. 11:30–13:30