Akutt bostedsløs

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Ta kontakt med vårt NAV kontor.