Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler.

Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål, og bidra til å opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få hjelp?

Rusoppfølging og/eller psykisk helsehjelp gis etter søknad til personer som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av rusavhengighet etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet. 
 • Langvarig, moderat eller alvorlig, rusavhengighet. 
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige rusproblemer som krever profesjonell hjelp over en periode.
 • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117.

Ved akutt psykisk krisesituasjon, ring ambulant akutteam Narvik 769 68611

Ved livstruende tilstander, ring 113.

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten er første kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 finner du mye god informasjon om hvem du kan snakke med.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under:

 • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov.
 • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter/tiltak.
 • Motivere bruker til nettverksbygging og etablering av sosiale relasjoner.
 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler til rusmestring.
 • Nettverksmøter.
 • Hjelp administrering av medisiner.
 • Rusomsorg ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.

Slik søker du

Du søker rusomsorg ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.